De zaak Arlet. Inleiding in de kennistheorie

(met Ad van der Kam en Jan Tollenaar) Boom 1989

Hoe objectief is onze kennis? Spelen belangen een rol bij het verwerven van kennis? Bestaat er zoiets als pure waarneming, die niet door interpretatie is gekleurd? Deze inleiding in de kennistheorie spoort de lezer aan zich in zulke vragen te verdiepen. Centraal staat een casus, de zaak Arlet, een dossier met processen-verbaal over een inbraak in een juwelierszaak.

Het eerste deel van het boek bestaat uit vragen en opdrachten. Het tweede deel bevat het commentaar van de auteurs met antwoorden uit de geschiedenis van de filosofie. Het is zowel geschikt voor zelfstudie als voor gebruik op scholen.

Er is een aparte docentenhandleiding.
Het boek is niet meer leverbaar, maar wel te verkrijgen in de bibliotheek.

Inhoudsopgave

terug naar overzicht »