Recensie Joke Verplanke

Recensie voor Managamentboek.nl 2006

Het poëtisch argument is in meerdere opzichten een bijzonder boek. In de eerste plaats omdat het een caleidoscoop van kleine geschriften is. Daarnaast mist tot mijn vreugde de gortdroge schrijfstijl die ik de meeste filosofen toedicht. De titel slaat op Kessels’ zoektocht naar het poëtische, naast het logische (logos = de rede). Wat bedoelt hij daarmee? (..) Gesprekken zijn nooit alleen maar redelijk, iets waar de leermeesters van Kessels (Nelson) wel van uit gingen. Gevoelens, verhalen, relaties dromen, fantasieën bepalen mede de loop van een gesprek. Niet alleen de analyse telt, maar juist ook de geraaktheid, inspiratie of verontwaardiging. Dat is het poëtische aspect van een gesprek.

In het boek onderzoekt Kessels de verhouding tussen het poëtische en het logische. De hoofdstukken dragen ook poëtische namen als ‘kleine dialectiek van de geraaktheid’ of ‘genres van verbeelding’. Elk hoofdstuk wordt vooraf gegaan door een stukje poëzie. Hij verhaalt over vele voorbeelden van socratische gesprekken die hij in verschillende organisaties voerde. (..)

Filosofie voor managers is tegenwoordig hot. Wie moeten dit lezen? Het is niet echt een boek voor managers. Maar wel voor consultants die wel eens willen relaxen van hun managementmodellen en veranderschema’s. Niet een boek voor hen die van gladde praat houden of oppervlakkig gedoe. Iedereen die meer bezieling in organisaties ter harte gaat en zoekt naar aansprekende voorbeelden om daarover het gesprek aan te gaan.

Een aanrader.