Recensie Hester Eymers

Uit De Volkskrant, 4 juni 1999
Kessels is verbonden aan de Universiteit Utrecht. In de praktijk van het lesgeven maakt hij onder andere gebruik van de socratische methode. Deze ligt ook ten grondslag aan Geluk en wijsheid voor beginners. (..) In vier delen, getiteld ‘geluk’, ‘rechtvaardigheid’, ‘kennis’ en ‘schoonheid’, worden telkens tegengestelde visies op een bepaald thema naar voren gebracht. Moet je je verstand of je gevoel volgen? Is geld een voorwaarde voor geluk? Wat is de beste manier om een school, bedrijf of staat te leiden? Hebben wij een vrije wil? Kessels brengt elk probleem terug tot de kern, zodat het denken erover niet wordt belemmerd door academische haarkloverijen. (..) Hij biedt geen pasklaar antwoord, maar nodigt uit tot verdere overdenking en discussie.

Geluk en wijsheid voor beginners is een uitstekende inleiding in de filosofie. De lezer leert direct zelf te filosoferen, zonder eerst zware theoretische kost tot zich te hoeven nemen. Voor wie daarna meer wil biedt de achter in het boek opgenomen literatuurlijst een ruime en gedegen keus.