Recensie Edgar Karssing

Socrates op de markt is een helder geschreven boek waarin de lezer stap voor stap kennis maakt met de grondslagen en de methodiek van het socratisch gesprek. Ik denk niet dat dit voor het gehele boek geldt, maar vaak hoor je Kessels spreken. Alleen al daaraan ontleent het boek een zekere overtuigingskracht van zichzelf.

De socratische methode verdient aandacht en niet alleen op de markt. Een socratisch gesprek maakt je bescheiden, je wordt je steeds scherper bewust van wat je allemaal denkt te weten maar eigenlijk niet weet. Verder oefen je daadwerkelijk de socratische deugden. Kessels geeft ook nog aan dat er een aantal minder zichtbare, maar niet minder belangrijke resultaten zijn: zicht krijgen op eigen en andermans mentale modellen, vorming van een gemeenschappelijke visie, het expliciet maken van stilzwijgende kennis, team building en meta-leren. Hij benadruk daarbij het meta-leren, het leren te leren. ‘Want de persoonlijke ervaring dat je door middel van een systematische dialoog werkelijk als groep kunt leren is een noodzakelijke voorwaarde om vertrouwen te krijgen in de dialoog als instrument voor gezamenlijk leren’ (p. 61). (..)

Ik ben bang dat maar weinig filosofen het boek zullen lezen. Zowel de titel als de ondertitel nodigt daartoe niet uit. Ik denk dat velen als ze er over horen een socratisch gesprek slechts een leuk kunstje zullen vinden. Ten onrechte.

Filosofie in Bedrijf, 1998/29